Anslag/Bevis

Socialnämndens protokoll den 7 oktober 2020

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-10-07
Paragrafer
110
Datum då anslag sätts upp
2020-10-07
Datum då anslag tas ned
2020-10-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Susanne Sjögren

Protokoll

Socialnämndens protokoll