Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 6 oktober 2020

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-10-06
Paragrafer
48-64
Datum då anslag sätts upp
2020-10-09
Datum då anslag tas ned
2020-11-03
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll