Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 9 oktober 2020

Organ
Barn- och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-10-09
Paragrafer
153-155
Datum då anslag sätts upp
2020-10-15
Datum då anslag tas ned
2020-11-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Malin Andersson