Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 13 oktober 2020

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-10-13
Paragrafer
65
Datum då anslag sätts upp
2020-10-15
Datum då anslag tas ned
2020-11-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll