Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 november 2020

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-11-10
Paragrafer
66-75
Datum då anslag sätts upp
2020-11-12
Datum då anslag tas ned
2020-12-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll