Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2020

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-11-10
Paragrafer
216 - 228
Datum då anslag sätts upp
2020-11-12
Datum då anslag tas ned
2020-12-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommmunstyrelsens protokoll