Anslag/Bevis

Socialnämndens protokoll den 11 november 2020

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-11-11
Paragrafer
26-30
Datum då anslag sätts upp
2020-11-17
Datum då anslag tas ned
2020-12-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Susanne Sjögren