Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens protokoll den 23 mars 2021

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2021-03-23
Paragrafer
28-57
Datum då anslag sätts upp
2021-03-29
Datum då anslag tas ned
2021-04-20
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Lena Sandlin

Protokoll

Kommmunstyrelsens protokoll