Anslag/Bevis

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 24 mars 2021

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-03-24
Paragrafer
25-36
Datum då anslag sätts upp
2021-04-01
Datum då anslag tas ned
2021-04-23
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Susanne Sjögren