Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, den 24 mars 2021

Organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-03-31
Paragrafer
18-29
Datum då anslag sätts upp
2021-04-05
Datum då anslag tas ned
2021-04-20
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Lena Sandlin