Anslag/Bevis

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll den 19 april 2021

Organ
Kommunfullmäktiges valberedning
Mötesdatum
2021-04-19
Paragrafer
6-7
Datum då anslag sätts upp
2021-04-23
Datum då anslag tas ned
2021-05-17
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Lena Sandlin

Protokoll

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll