Anslag/Bevis

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 april 2021

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2021-04-20
Paragrafer
24-61
Datum då anslag sätts upp
2021-04-27
Datum då anslag tas ned
2021-05-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Lena Sandlin

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll