Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 21 april 2021

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-04-21
Paragrafer
57-83
Datum då anslag sätts upp
2021-04-27
Datum då anslag tas ned
2021-05-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Lena Sandlin

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll