Anslag/Bevis

AB Bubergsgårdens friluftsanläggnings protokoll den 26 april 2021

Organ
AB Bubergsgårdens friluftsanläggning
Mötesdatum
2021-04-26
Paragrafer
22-29
Datum då anslag sätts upp
2021-04-29
Datum då anslag tas ned
2021-05-21
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Sandgren

Protokoll

Bubergsgårdens protokoll