Anslag/Bevis

Vindelnbostäder AB:s styrelse protokoll den 27 maj 2021

Organ
Vindelnbostäder AB
Mötesdatum
2021-05-27
Paragrafer
29-30
Datum då anslag sätts upp
2021-05-27
Datum då anslag tas ned
2021-06-18
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Sandgren

Protokoll

Vindelnbostäders protokoll