Anslag/Bevis

AB Bubergsgårdens friluftsanläggnings protokoll den 31 maj 2021

Organ
AB Bubergsgårdens friluftsanläggning
Mötesdatum
2021-05-24
Paragrafer
30-37
Datum då anslag sätts upp
2021-05-31
Datum då anslag tas ned
2021-06-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Sandgren

Protokoll

Bubergsgårdens protokoll