Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll den 26 maj 2021

Organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-05-26
Paragrafer
30-40
Datum då anslag sätts upp
2021-05-31
Datum då anslag tas ned
2021-06-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Lena Sandlin