Anslag/Bevis

Vindelnbostäder AB:s styrelses protokoll den 27 maj 2021

Organ
Vindelnbostäder AB
Mötesdatum
2021-05-27
Paragrafer
31-40
Datum då anslag sätts upp
2021-06-02
Datum då anslag tas ned
2021-06-24
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Sandgren

Protokoll

Vindelnbostäders protokoll