Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens protokoll den 1 juni 2021

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2021-06-01
Paragrafer
59-85
Datum då anslag sätts upp
2021-06-02
Datum då anslag tas ned
2021-06-24
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Lena Sandlin

Protokoll

Kommmunstyrelsens protokoll