Anslag/Bevis

Socialnämndens protokoll den 2 juni 2021

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2021-06-02
Paragrafer
13
Datum då anslag sätts upp
2021-06-09
Datum då anslag tas ned
2021-07-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Susanne Sjögren