Gymnasiesamverkan

Det finns ett gemensamt samverkansavtal kring gymnasieutbildning mellan tolv av kommunerna i Västerbotten. Förutom det finns flera andra samverkansavtal.

Rapportering om Vindelns kommuns elever

Vindeln har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i Västerbottens län eller i övriga landet.

För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går om följande:

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro terminsvis
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information om elever inför skolstart

 

Kontaktuppgifter

KAA
Britt-Louise Eriksson
britt-louise.eriksson@vindeln.se
0933-14126

Interkommunala avgifter
Pernilla Hall
pernilla.hall@vindeln.se
0933-14056