Utbildning för kommunens elever

Vindelns kommun har ingen egen gymnasieskola. Kommunen köper därför platser för utbildning i gymnasieskolor på flera orter i och utanför länet.

Eleverna i årskurs 9 i Vindeln väljer oftast utbildningar i framför allt Umeå, Vännas, Lycksele och Skellefteå.

De flesta elever pendlar med buss. Vindelns kommun betalar busskort till och från skolan.

Elever som har restid över tre timmar per dag har möjlighet att söka inackorderingstillägg för boende på studieorten.

Länkar till gymnasieskolorna i länet och information om ansökan och antagning till gymnasieskolan finns på gymnasieantagningens webbplats.