Kommunens aktivitetsansvar

Saknar du gymnasieexamen och vill ha hjälp att hitta på något att göra? Kommunen hjälper dig som är 16-20 år att få utbildning eller att komma vidare mot arbetsmarknaden. Detta kallas kommunalt aktivitetsansvar.

Vi kontaktar dig

Kommunen kommer att försöka nå dig via brev eller telefon för att få uppgifter om din sysselsättning, och för att erbjuda dig stöd, vägledning och aktiviteter.

Du är såklart också välkommen att kontakta oss redan innan vi kontaktar dig.

Här är kontaktpersoner;

Studie- och yrkesvägledare
Linda Bengter
072-538 75 52
kaa@vindeln.se

Ungdoms/integrationsassistent
Britt-Louise Eriksson
0933-141 26
kaa@vindeln.se

Att få stöd och vägledning är frivilligt

Om du vill ha kontakt får du träffa kommunens studie- och yrkevägledare. Tillsammans gör ni en kartläggning av dina tidigare erfarenheter, din nuvarande situation och dina framtidsplaner.

Syftet är att tillsammans med dig hitta en betydelsefull sysselsättning. Till samtalen får du gärna ta med dig någon ur din familj eller någon annan person som är betydelsefull för dig.

Om du har hoppat av gymnasiet kan du få stöd och hjälp för att gå klart utbildningen eller med att ordna praktik eller arbete.

För dig som saknar gymnasieexamen

Kommunen har aktivitetsansvar för alla ungdomar 16–20 år, som har avslutat grundskolan men saknar gymnasieexamen. Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning.

Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.

Målsättningen är att alla ungdomar i Vindelns kommun ska ha sysselsättning.