Läsårstider

Terminernas början och slut för elever och personal, samt lovdagar och stängda dagar.

Höstterminen 2021

Elever

Årskurs F - 5: 24 augusti - 22 december
Årskurs 6 - 9: 25 augusti - 22 december

Lärare

16 augusti - 22 december

Lovdagar

Vecka 44 Höstlov 1 november - 5 november

K-dagar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (verksamheten är stängd)

23 augusti
1 november (endast förskola och pedagogisk omsorg)

Vårterminen 2022

Elever

Årskurs F - 5: 12 januari - 14 juni
Årskurs 6 - 9: 12 januari - 15 juni

Lärare

10 januari - 21 juni

Lovdagar

Vecka 10 Sportlov 7 mars - 11 mars
Vecka 16 Påsklov 15 april - 22 april
26-27 maj
6 juni

K-dagar förskola och fritidshem (verksamheten är stängd)

10 januari (gäller ej pedagogisk omsorg)
16 juni