Timvikarier inom barnomsorg och skola

Arbetet som timvikarie inom barnomsorg och skola kan se väldigt olika ut från dag till dag. Som timvikarie hoppar du in när du behövs och när du själv har möjlighet att jobba. Helene Alenius berättar om sina erfarenheter av jobbet.

Helene Alenius är en av kommunens timvikarier. Hon jobbar på Älvbrinkens skola inom alla årskurser från förskoleklass upp till årskurs 5 och fritidshem. Jobbet som timvikarie passar henne bra, eftersom hon studerar på deltid och har möjlighet att styra över sin tid.

- Ibland går jag in som assistent och hjälper till, men läraren har det fulla ansvaret. Jag kan gå in som lärarvikarie också. Det tycker jag är lite svårare, men lärarna är bra på att förbereda för oss som är vikarier.

Kombinerar studier med jobb

Helene tycker att det fungerar bra att kombinera studier med att jobba som timvikarie. Men det är viktigt att kunna säga nej ibland eftersom studierna måste gå först, säger hon.

- Jag skulle kunna jobba hur mycket som helst annars. Men det är kul att få komma ut och träffa folk istället för att bara sitta hemma med böckerna.

Att få träffa alla barn, som alla är olika, och att få jobba tillsammans med pedagogerna är fantastiskt tycker Helene.

- Det bästa är att jag får lära mig så mycket nytt. Jag trivs jättebra och jag känner mig väldigt uppskattad som vikarie. Alla är väldigt omtänksamma och stöttande.

Bra sätt att testa något annat

Jobbet som timvikarie är varierande och lärorikt och mycket bättre än vad Helene förväntade sig. Hon som inte trodde att hon skulle passa för att jobba på en skola. Att jobba som vikarie kan vara ett sätt att våga testa något annat, istället för att stanna i ett arbete som man inte trivs med.

- Jag var trafiklärare tidigare i 12 år och det är lätt att fastna i gamla sätt. För mig var det viktigt att bryta loss och testa något nytt. Att få nya utmaningar varje dag tycker jag är roligt.

Vill du också jobba som timvikarie?

Då börjar du med att kontakta Caroline Svensson som är en av kommunens vikariesamordnare, med uppdrag att lösa bemanningen inom skolan. Caroline ansvarar hon för vikarieanskaffningen till Älvbrinkens skola och byaskolorna.

- Vi vill träffa dig och prata lite om vem du är och vad du kan. För att få jobba hos oss behöver du även visa att du har ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister, berättar hon.

Vikarien får erbjudande via sms

Caroline använder ett planeringsverktyg där vikarien får ett sms med ett erbjudande om jobb, och får tacka ja eller nej till uppdraget. Det fungerar bäst för uppdrag som är planerade i verksamheten i förväg. Men dagarna ser så olika ut.

- När vi får akuta uppdrag som vi måste lösa snabbt får jag ibland ringa eller skicka sms direkt till vikarierna istället. Ibland är det god framförhållning och andra dagar gäller det att få tag i någon snabbt, säger hon.

Hittar en lösning som passar båda parter

Jobbet som timvikarie innebär inte att man behöver vara beredd att jobba överallt, när som helst. Några av vikarierna jobbar bara på en viss skola eller förskola, för att de bor i närheten eller saknar körkort. En del vikarier föredrar att jobba med vissa åldersgrupper.

- Vi försöker vara tillmötesgående för att hitta en lösning som är bra för båda parter, säger Caroline.