Bredbandsnätet ViNet

ViNet Stadsnät är Vindelns kommuns bredbandsnät.