Felanmälan gator och vägar

Vägnätet i Vindelns kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Om du vill anmäla till exempel en vägskada, ta först reda på vem som ansvarar för vägen.

Är det en statlig väg, kontakta Trafikverket, Terranor eller Svevia.

Vill du anmäla fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd?
Ring till Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921. De har öppet dygnet runt.

Terranor är entreprenör till Trafikverket för huvuddelen av de statliga vägarna i kommunen (driftområde Vännäs). Telefonnummer: 010-476 14 63

Svevia är entreprenör till Trafikverket för E12:an från Tegslund och norröver samt väg 605 från Sundö (driftområde Lycksele). Telefonnummer: 010-476 14 55

Karta över aktuella driftområden, se länk nedan.

  • Är det en kommunal väg, kontakta Gata & Park på 0933-141 03 vardagar mellan klockan 8-11 samt 12-15 eller per e-post kommunalutveckling@vindeln.se
  • Är det en enskild väg, kontakta Trafikverket för att få reda på vem som har hand om underhållet av den. Telefonnummer: 0771-921 921