Trafikregler och säkerhet

Vindelns kommun arbetar aktivt med att våra gator och vägar ska vara så säkra som möjligt och att det ska kännas tryggt att vistas i samhället.

Kontakta gärna miljö- och byggkontoret om du upptäcker någon trafikmiljö som kan verka farlig eller om du vill fråga något som rör trafik eller trafiksäkerhet.

Dämpa farten

Hastigheten är den enskilt största anledningen till att trafikolyckor inträffar. Om alla höll hastighetsgränserna skulle 100-150 liv sparas varje år.

Enkla tips för att skapa fri sikt

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms i korsningar.

Några enkla åtgärder kan rädda liv, som att klippa häcken mot trottoaren så att förbipasserande inte behöver gå ut i vägbanan.

Fri sikt i korsningar ger säkrare trafik och fastighetsägare har vissa skyldigheter. Detta gäller alla gator i Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Granö och Tvärålund.

Om du har hörntomt

Om du äger en hörntomt som ligger intill en gång- och cykelbana eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Om du har utfart mot gatan

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan
i en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter åt vardera hållet.

Om du har tomt intill gata, gång- eller cykelväg

Skyltar och vägmärken ska med lätthet kunna läsas. Du som fastighetsägare är skyldig att beskära träd och buskar på din tomt så att vägmärken inte skyms.

Gatubelysning ska lysa upp vägar och gång- och cykelbanor. Om ljuset hindras ska fastighetsägaren beskära sina träd.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 meter
  • Över cykelväg - minst 3,2 meter
  • Över körbana - minst 4,6 meter

Skyldigheten att hålla efter på sin tomt regleras i 8 kapitlet 15 § plan- och bygglagen.

Val av växter att plantera

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan när du planterar föreställa dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. Stora buskar och träd bör du plantera minst två meter innanför tomtgränsen, häckar och buskar minst 60 cm.