Vägnätet i kommunen

Vägnätet i Vindelns kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. De allra flesta vägarna är enskilda och underhålls av samfällighetsföreningar, med ekonomiskt bidrag från staten och kommunen.

De allmänna vägarna som leder mellan större orter och byar är statliga och sköts av Trafikverket. Kommunen i sin tur ansvarar för underhållet av de flesta gatorna i tätorterna.

Kartbilder över vägnätet i Vindelns kommuns tätorter

Titta på kartbilderna för att se vilka vägar som är statliga, kommunala och enskilda i tätorterna. Vill du kolla någon annan väg kan du gå in på Trafikverkets sida NVDB Länk till annan webbplats. och söka i kartan.

Kartorna är hämtade urklipp från Trafikverket. Statliga vägar är markerade med rött, kommunala med blått och enskilda med grönt.

Vägnätet i Granö

Vägnätet i Hällnäs

Vägnätet i Tvärålund

Vägnätet i Vindeln

Vägnätet i Åmsele

Vägområde mellan gata och tomtgräns

Längs alla kommunens vägar finns ett definierat vägområde som består av en asfalterad väg med tillhörande diken. Vägområdet är kommunal mark och varierar i bredd men sträcker sig i de flesta fall mellan vägen och fastighetsgränsen.

En villainfart kan därför ha anslutande delar som ligger inom detta område. Ett dike som finns inom ett vägområde ska i första hand fungera som upplagsplats för snön vintertid samt avvattna vägytan vid regn.

Uppställda föremål som skadas inom vägområdet ersätts normalt inte av Vindelns kommun.