Vinterväghållning

Vindelns kommun ansvarar för vinterväghållning i Vindelns tätort samt av vissa vägar i byarna Tvärålund, Granö, Hällnäs samt Åmsele. Under vintersäsongen finns personal i beredskap för snöröjning och halkbekämpning.

De allmänna vägarna som leder mellan större orter och byar är statliga och sköts av Trafikverkets entreprenörer Terranor eller Svevia.

Vi måste alla hjälpas åt!

Vi som arbetar med vinterväghållning behöver din hjälp för att kunna göra ett bra jobb. Här kommer några punkter som vi tycker är extra viktiga att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:

 • Absolut viktigast! Håll koll på dina barn när de leker i snöhögarna. Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Se till att barnen har reflexer på sig.
 • Tänk på var du parkerar ditt fordon. Om din bil står på vägen när snöröjning sker blir jobbet med snöröjningen mycket svårare och det finns risk att din bil kan bli skadad.
 • Parkera alltid på din tomt eller avsedda parkeringsplatser, inte på allmän gata. Detta för att underlätta framkomligheten vid både vinterväghålllning samt för utryckningsfordon.
 • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att träd tyngda av snö kan skymma både skyltar och sikt.
 • Har du ett lågt staket eller kanske fina buskar runt din tomt så vill vi gärna att du märker ut dem med ex. plogpinnar. Då slipper du otrevliga överraskningar när snön tinar bort.
 • Det är fastighetsägarens ansvar när snö eller is rasar från tak och ut på gatuområdet. Se därför över dina tak och ha takrasskydd där det behövs.
 • Har det uppkommit skador vid snöröjningen? Kontakta oss direkt!

Granö, Hällnäs, Tvärålund, Åmsele

Vinterväghållning av kommunens vägar sker av Vindelfrakt och entreprenör i aktuell ort bedömer när insatser ska ske. Snöröjning påbörjas vid ett snödjup på ca 7 cm. Vid snödjup mindre än 7 centimeter och vid kontinuerligt snöfall samt vid snödrev sker samråd med Vindelns kommun om lämpliga insatser.

Vindelns tätort

Vinterväghållning sker av Gata & Park i samarbete med två lokala entreprenörer, Holmlunds hemtjänst AB samt Dahlbergs Svets & Rep AB. Det är kommunens beredskapsansvarig som för sin vecka kallar ut till plogning/sandning och maskinförarna har då en timme på sig att komma på plats och starta jobbet. Snöröjningen startar vid ett snödjup på ca 6 centimeter om inte kommunen beslutar om annan insats.

Gång- och cykelvägar, huvudstråk samt industriområden prioriteras i första hand. Därefter sker åtgärder på bostadsområdena.

Vid plogning rensas inga infarter till fastigheter, däremot vid hyvling så rensas infarter av en eftergående hjullastare. Prioriterade gator likt Häradsvägen i Vindelns centralort rensas ett flertal gånger per år och bostadsgatorna minst en gång per år.

Halkbekämpning

Innan halkbekämpning utförs sker kontroller på ett antal ställen. Gång- och cykelvägar prioriteras samt backar och utfarter. Vid underkylt regn (blixthalka) sandas alla gång- och cykelvägar, gator och vägar. Sandningen tar flera timmar och vid extrem blixthalka kan det dröja innan just din gata blir sandad.

Gratis sand till fastighetsägare

Du som privat fastighetsägare har möjlighet att för eget bruk hämta en mindre mängd stenflis för halkbekämpning till uppfart och entré. Du kan även hämta i byarna Granö, Hällnäs, Tvärålund och Åmsele. Vid större mängd eller om du är privat hyresvärd finns stenflis att köpa hos leverantör av grusmaterial.

Här kan du hämta stenflis för privat bruk;

 • Vindeln - vid kommunförrådet/brandstationen
 • Granö - vid återvinningsstationen
 • Hällnäs - vid återvinningstationen
 • Tvärålund - vid återvinningstationen
 • Åmsele - vid återvinningsstationen

Det är bra att ta med en egen hink att fylla sanden i. Tillsammans kan vi minska risken för halkolyckor!

Skador vid snöröjning

Tyvärr händer det ibland att våra fordon och maskiner skadar ex. brevlådor, staket etc. vid snöröjningen. Skulle det inträffa gör du felanmälan. Tänk på att snöröjningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsett för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen ersätter inte föremål som du har placerat utanför din tomtgräns.

Har du frågor? Se kontaktuppgifter nedan!

Vägar som tillhör Vindelns kommun;

 • Kontakta Gata & Park om du har några frågor! Du når oss vardagar mellan klockan
  8-11 samt 12-15 på telefon 0933-141 03, eller per e-post kommunalutveckling@vindeln.se
 • Gäller det vinterväghållning av kommunens vägar i byarna Granö, Hällnäs, Tvärålund samt Åmsele kan du vända dig till Vindelfrakt på 0933-397 70 eller info@vindelfrakt.se

Vägar som tillhör Trafikverket;

 • E12:an från Tegslund och norröver samt väg 605 från Sundö ingår i driftområde Lycksele. Kontakta Svevia, telefonnummer: 010-476 14 55
 • Trafikverkets övriga vägar i kommunen ingår i driftområde Vännäs. Kontakta Terranor, telefonnummer 010-476 14 63