Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus! Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Det gäller både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök.

Miljö- och byggnadsnämnden har som myndighet möjlighet att förelägga den som skräpat ned att städa efter sig. Dessutom lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott.

Om du har klagomål angående en nedskräpning kan du vända dig till miljö- och byggkontoret.

Anmäl pågående nedskräpning till polisen

Om du ser en pågående nedskräpning ska du i första hand meddela det till polisen, på telefonnummer 114 14. Dokumentera gärna med foton. Bilder tagna med en mobilkamera eller annan digital kamera fungerar bra, men undvik att bildbehandla bilden efteråt i Photoshop eller andra bildbehandlingsprogram.

Om det finns saker på plats som kan knyta nedskräpningen till en eller flera personer, är det bra om du samlar in eller dokumenterar även dessa. Ibland förekommer till exempel kuvert eller andra handlingar eller saker med namn på, som hjälper till att koppla nedskräpningen till en specifik person. Ögonblicksbilden är bra att kunna vidarebefordra till polisen.

Ett problem som du kan göra något åt

Låt bli att skräpa ned för allas skull, inte minst för våra barn - vår framtid. Utan skräp blir våra offentliga miljöer trevligare, upplevs tryggare, skattemedel sparas och naturen slipper belastning av farliga ämnen. Genom att lämna skräp till återvinning blir dessutom det värdelösa istället värdefullt!

Skräp föder skräp. Börjar några människor skräpa ned på en plats uppstår lätt en "minisoptipp" eftersom andra människor kan lockas att slänga sitt skräp på samma ställe. Studier visar att nedskräpning skapar en negativ spiral: Människor uppfattar att det är okej att slänga skräp på marken om det redan ligger skräp där. Följden blir en plats som upplevs som både otrevlig och otrygg att vistas på.