Chefshandboken

Välkommen till chefshandboken! Här har vi samlat det du som chef i Vindelns kommun har användning för i ditt dagliga arbete.

Syftet med vår chefshandbok är att ge chefer en överblick över vilka skyldigheter, rättigheter, rutiner och olika policys som gäller hos oss i Vindeln.

Chefshandboken ska vara lättläst och förstås av alla. Det är varje chefs skyldighet att ta del av handboken, det gäller även vid ändringar och uppdateringar. Vid nyanställning av chef ska genomgång av handboken ske som en del av introduktionen.

Kontaktperson: Maria Höglund