Coronaläget i Vindeln

Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten visar aktuell statistik över antal bekräftade fall med mera. Allmänheten har både intresse av och rätt till information om covid-19. Det intresset väger dock inte tyngre än patientsekretessen. 

Statistik för länet

Region Västerbotten visar statistik om covid-19 i länet. Bekräftade fall visar antal personer som har provtagits och fått veta att de har sjukdomen covid-19. Region Västerbottens dagsaktuella coronarapportering där målet är att läget uppdateras varje helgfri vardag klockan 12.

Statistik per kommun

Folkhälsomyndighetens statistik om antal bekräftade fall per kommun uppdateras på torsdagar och visar då föregående veckas siffror. Antalet fall av covid-19 i statistiken är inte det faktiska antalet fall i en kommun, utan visar de personer folkbokförda i kommunen som har provtagits och har visat sig bära viruset.

SVT Nyheter illustrerar läget per kommun i en karta, baserat på Folkhälsomyndighetens siffror.

Patientsekretess

Precis som vid andra sjukdomar, råder patientsekretess även för personer som insjuknar i covid-19. Patientsekretess handlar om att inte röja uppgifter som kan kopplas till en enskild person som till exempel bostadsort, arbetsplats och sjukdomstillstånd.

Allmänheten har både intresse av och rätt till information om covid-19. Det intresset väger dock inte tyngre än patientsekretessen.

Om vi får smitta på kommunens skolor eller förskolor

Det råder stark sekretess kring barn. Det betyder att uppgifter om barnets personliga förhållanden inte får röjas om det finns risk att det kan leda till att barnet eller barnets närstående tar skada.

Om någon av kommunens medarbetare fått covid-19

Region Västerbottens smittspårare kontaktar den som har testats positivt för covid-19. De kommer då överens om vem av dem som ska kontakta arbetsplatsen.

Smittspåraren kan kontakta ansvarig chef inom verksamheten där den som har covid-19 arbetar, för att få hjälp med att informera personer som har varit i nära kontakt och kan ha smittats. Chefen får råd av Region Västerbotten om hur den informationen kan se ut och gå till.

Medarbetare, barns och elevers vårdnadshavare eller brukares anhöriga kommer normalt inte att informeras om vem som har covid-19, eftersom kommunen då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns risk att det kan orsaka skada.

Sprid inte rykten!

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att inte sprida rykten om människor som misstänks vara eller är sjuka, oavsett sjukdom. Rykten kan både skada enskilda och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.