Senaste Nytt

Här hittar du senaste inläggen som publicerats på personalsidorna, det vill säga såväl i Chefs- och Personalhandboken som på sidorna Service & Stöd och Personalinformation.

2019-06-17
Policy för god ekonomisk hushållning Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. Policyn gäller för kommunen och kommunägda bolag.

2019-05-17
Hur du utreder olyckor och tillbud Snabbguide som i kompaktform sammanfattar de olika stegen i en utredning

2019-05-16
Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Uppdaterad version per 2019-04-29 med d nr K-2019-77.

2019-03-11
Kraft och balans i Media Här hittar du länkar till de artiklar som uppmärksammat piloten Kraft och Balans i media.

2019-02-25
Dataskydd Från och med den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

2019-12-28
Bokning av kommunbil i Outlook Instruktion för hur man bokar kommunbil via Outlook

2019-02-25
Stressrelaterad ohälsa Stress kan definieras som organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa.

2019-02-21
Kraft och balans - återgång i arbete Efter avslutad kursen Kraft och Balans har närmaste chef uppdraget att i dialog med medarbetaren anpassa återgången i arbetet.

2019-02-11
Bemästring av allvarliga händelser - tips för drabbade Dessa tips är utformade för att bidra till att minska den omedelbara nödställdheten efter allvarliga händelser

2019-02-11
Psykologisk första hjälp Användarinstruktion som är avsedd att vara till hjälp för utbildad personal som har till uppgift att lämna stöd till drabbade efter allvarliga händelser.

2019-01-18
In- och utpasseringsrutin i kommunkontoret. Kommunledningsgruppens antagna in- och utpasseringsrutin i kommunkontoret.

Kontaktperson: Tom Norrgård