Fri sikt för trafikanter

Visst är det härligt med grönskande omgivningar men tänk på att buskar och träd på din tomt kan skymma sikten för trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms i korsningar. Några enkla åtgärder kan rädda liv, som att klippa häcken mot trottoaren så att förbipasserande inte behöver gå ut i vägbanan.

Fri sikt i korsningar ger säkrare trafik och fastighetsägare har vissa skyldigheter. Detta gäller alla gator i Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Granö och Tvärålund.

Enkla tips för att skapa fri sikt

Om du äger en hörntomt som ligger intill en gång- och cykelbana  eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.  

Vid plantering

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan när du planterar föreställa dig trädens  och buskarnas utveckling några år framåt. Stora buskar och träd bör du plantera minst två meter innanför tomtgränsen, häckar och buskar minst 60 cm.

Beskärning av växter

Skyltar och vägmärken ska med lätthet kunna läsas. Du som fastighetsägare är skyldig att beskära träd och buskar på din tomt så att vägmärken inte skyms. Gatubelysning ska lysa upp vägar och gång- och cykelbanor. Om ljuset hindras ska fastighetsägaren beskära sina träd.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 meter
  • Över cykelväg - minst 3,2 meter
  • Över körbana - minst 4,6 meter

Skyldigheten att hålla efter på sin tomt regleras i 8 kapitlet 15 § plan- och bygglagen.

Information om siktens betydelse

I foldern Klipp häcken kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare och vad du kan göra för att underlätta för alla trafikanter.

Kontaktperson: Byggkontoret