Service och stöd

Här har vi samlat sidor som berör alla anställda i kommunen och som bör vara lätta att hitta, såsom t ex inloggning e-post, blanketter, Heroma självservice och Netwise.

Under fliken Självservice finns en förteckning över vilka dagar din lön utbetalas samt kontaktuppgifter till Personal direkt i Umeå.

På sidan hittar du även länkar till vårt centrala kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB) samt till de arbetsrättsliga lagar som gäller inom den kommunala sektorn.

Här har även Ekonomi, HR- samt It-avdelningen egna flikar för deras allmänna information till alla anställda.

Kontaktperson: Maria Höglund