Pedagogisk omsorg

Kommunal pedagogisk omsorg (familjedaghem) finns idag endast i Vindel-Ånäset, ca 2 mil från Vindeln. Där arbetar Sofi i sitt hem 4 dagar/vecka och Mari i Byastugan 1 dag/vecka.

Gruppen består av barn i åldrarna 1-12 år, i dagsläget jämt fördelat mellan förskolebarn och fritidsbarn. Vi ser många fördelar med det stora åldersspannet. Barnen lär sig mycket av varandra, som att ta ansvar, visa hänsyn och respektera varandra.

Närheten till naturen gör att vi en stor del av dagen vistas utomhus.

Höstdag på Backen 

Höstdag vid fårhagen