Modersmålsundervisning gymnasium

För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, sker undervisningen oftast i grupp.

En elev har rätt till modersmålsundervisning på gymnasienivå om:

- Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska

- Eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet

- Eleven har goda kunskaper i det angivna språket


För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att:

- Minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket

- Lämplig lärare finns att tillgå

Utökade rättigheter för nationella minoritetsspråk

Elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib) har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och inte heller behöver det finnas minst fem elever inom kommunen som önskar läsa samma språk. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

Ett eller flera modersmål

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Adoptivbarn

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.