Modersmålsstöd

I skollagen framgår det att såväl förskolan som förskoleklass ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.