Barn & utbildning

Färgpennor 

I vår kommun finns förskolor och grundskolor i Vindelns tätort, Åmsele, Hällnäs, Tvärålund och Granö. Vi har små klasser och god personaltäthet. I Granö och i Åmsele finns så kallade småbarnsskolor som är en pedagogisk arbetsform som rönt stor uppmärksamhet nationellt.

Alla barn får simundervisning från och med årskurs 3. Simkunnigheten bland kommunens elever ligger på ca 95% enligt Svenska Livräddningssällskapets definition.

Den kommunala musikskolan har funnits sedan år 1976, 40% av alla elever i årskurserna 2-9 väljer att sjunga eller spela något instrument där.
 

Förvaltningens personal   

Lars Johansson
Förvaltningschef BUN
Tfn: 0933-140 40
Mobil: 070-327 10 08

Anders Wikström
Förskolechef
Tfn: 0933-141 28
Mobil: 070-293 07 66

Susanne Nilsson
Utvecklingsledare
Tfn: 0933-140 53
Mobil: 070-327 01 02

Pernilla Hall
Förvaltningsadministratör
Tfn: 0933-140 56

Maria Johansson
Administratör
Tfn: 0933-140 49

Länk till Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktperson: Lars Johansson