Ansvarsfördelning

Vem gör vad i mottagandet av nyanlända?

Migrationsverket

 • Beslutar om uppehållstillstånd, ansvarar för asylsökande under väntetiden
 • Ansvarar för bosättning
 • Betalar ut ersättning till kommunen

 

Länsstyrelsen

Anvisar nyanlända med uppehållstillstånd till kommunerna

Arbetsförmedlingen

 • Har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Etablering av nyanlända 
 • Upprättar och beslutar om etableringsplan, gäller i två år

 

Kommunen 

 • Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning av nyanlända med uppehållstillstånd
 • Erbjuder Svenska för invandrare (SFI), minimum 15 h/vecka
 • Barn har rätt till förskola/skola på samma villkor som andra
 • Samhällsorientering SO, minst 60 h

 

Försäkringskassan

 • Utbetalar etableringsersättning och tillägg för barn och bostad
 • Andra ersättningar som barnbidrag och bostadsbidrag på samma villkor som andra

 

Landstinget

Erbjuder inledande frivillig och kostnadsfri hälsoundersökning

Civilsamhället

Aktiviteter för att främja integration i samhället. Läs mer under Vad kan du bidra med?

Lagstiftning som reglerar etableringen av nyanlända

Kontaktperson: Johanna Persson