Bygga, bo & miljö

Under Bygga, bo och miljö hittar du information om allting som har med byggande, boende och miljö att göra.

Bland flikarna till vänster finns information om de områden som Miljö- och byggkontoret ansvarar för, som exempelvis miljösituationen i kommunen. En stor del av avdelningens arbete utgörs av information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Under fliken Bygga kan du hitta allt för att kunna söka bygglov. Det finns även information kring rivningslov, marklov och övriga anmälningspliktiga åtgärder.

Du kan även hitta information om lediga tomter, hur kommunens renhållning och sophämtning går till, om vatten och avlopp samt kommunens översiktsplaner och detaljplaner.

Om du inte skulle hitta det du söker är du välkommen att ringa till kommunens växel: 0933-140 00 så hjälper de dig.