Näringsliv & arbete

Vindeln har passion för entreprenörskap. Här finns människor med höga ambitioner, stark drivkraft och stor kompetens. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt både i företagen och i kommunen.

Vi kallar det som driver oss för ”Vindelandan” - i Vindeln finns en stark tradition av entreprenörskap. Vi vill framåt!

Här finns världsledande teknikföretag som Indexator, som också är ett av företagen i det rikskända Skogstekniska klustret som har sitt centrum i Vindeln. Och här finns en mängd entreprenörer inom vitt skilda branscher - allt från skogsnäring och besöksnäring till tjänsteföretag och butiker.

Politiskt är det Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för tillväxt och utvecklingsfrågor i kommunen. Ordförande i kommunstyrelsen är Mathias Haglund, (S).

I menyn under Bli och vara företagare kan du läsa om hur kommunen kan stötta dig som är eller vill bli företagare.

Kontaktperson: Angelica Johansson