Stöd, vård & omsorg

Alla som bor i Vindeln ska få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Det är en av kommunens viktigaste uppgifter.

Det är socialförvaltningen som ansvarar för äldre- och handikappomsorgen samt även individ- och familjeomsorgen.

Socialnämnden har tagit fram en vision för nämndens ansvarsområde. Visionen utgår från kommunens vision.

”Socialtjänsten ska arbeta företagsamt och kreativt för att skapa en hälsosam och trygg livsmiljö. Vi ska arbeta för att stärka och tillvarata den enskildes resurser.”

Våra insatser och vår omsorg ska präglas av:

• Gott bemötande
• Tydlighet
• Tillgänglighet
• Kompetens

 

Jim Lindberg
Socialchef
Telefon direkt: 0933-140 11
Telefon växel: 0933-140 00

Karina Wahlberg
Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg, LSS och Arbetsmarknadsenhet
Telefon direkt: 0933-140 37 
Telefon växel: 0933-140 00 


Charlotta Lindqvist Barsk
Verksamhetschef Äldreomsorg
Telefon direkt: 0933-140 20
Telefon växel: 0933-140 00


Fax till socialförvaltningen: 0933-141 29

Länk till socialnämnden

Kontaktperson: Jim Lindberg