Stöd, vård & omsorg

Alla som bor i Vindeln ska få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Det är en av kommunens viktigaste uppgifter.

Det är socialförvaltningen som ansvarar för äldre och handikappomsorgen och även individ- och familjeomsorgen.

Socialnämnden har tagit fram en vision för nämndens ansvarsområde. Visionen utgår från kommunens vision.

”Socialtjänsten ska arbeta företagsamt och kreativt för att skapa en hälsosam och trygg livsmiljö. Vi ska arbeta för att stärka och tillvarata den enskildes resurser.”

Våra insatser och vår omsorg ska präglas av:

• Gott bemötande
• Tydlighet
• Tillgänglighet
• Kompetens

Ytterst ansvariga tjänstemän är:

Mats Morin,
socialchef
Telefon direkt: 0933-140 11
Mobil: 070-374 89 41
 
Karina Wahlberg,
bitr. socialchef
Telefon direkt: 0933-140 37
Mobil: 070-374 89 42
 

Länk till socialnämnden

Kontaktperson: Karina Wahlberg