InConference

Lämpligt för möte där inget visuellt material ska delas. Ingen begränsning på antal deltagare. Deltagarna ringer till ditt vanliga telefonnummer. Ingen beställning krävs.

Telefonkonferens i din vanliga telefon

InConference förvandlar din vanliga anknytning till ett konferensrum. Detta gör det mycket enkelt att hålla ett konferenssamtal, och det enda som deltagarna behöver känna till är initiativtagarens anknytningsnummer och en PIN-kod (valfritt).

Du kan schemalägga en konferens från CMG-programmen via Outlook eller Netwise/Aastra. Läs mer i manualen till höger. --->

Som anordnare kan du välja att spela in mötet och det skickas då till din röstbrevlåda efter mötets slut.

För att höja kvaliteten på mötet är det viktigt:

  • att alla talar om sitt namn när de börjar tala så att samtliga vet vem som talar
  • att ordföranden kompenserar avsaknaden av kroppsspråk genom att ofta ställa klargörande frågor i stil med "hur känner ni övriga?" och "har någon av er ytterligare synpunkter på detta?"
  • att säkerställa att samtliga innan mötet har tillgång till samma skriftliga underlag
  • att begränsa telefonmöten till max 60 minuter


Telefonmöte som komplement

Om telefonmöte används som komplement till webbmöte eller videokonferens så är det viktigt att se till att samtliga presenterar sig så att telefonmötesdeltagarna verkligen vet vilka som lyssnar. Se också till att telefonmötesdeltagarna inte glöms bort, utan ofta bjuds in i samtalet.

Kontaktperson: Tom Norrgård