Telefonmöte

Lämpligt för möte med 3–4 deltagare där inget visuellt material ska delas. Mötesledaren ringer upp övriga deltagare. Ingen beställning krävs.

Telefonmöte är en utmärkt form när det handlar om:

 • att stämma av delmål/delleveranser i en löpande process
 • informationspunkter
 • enklare beslutspunkter.

Det är dock viktigt att beakta att hela kroppsspråket är exkluderat vid ett telefonmöte varför längre diskussionspunkter, kreativa samtal eller brainstormaktiviteter sällan gör sig bra i telefon.

För att höja kvaliteten på mötet är det viktigt:

 • att alla talar om sitt namn när de börjar tala så att samtliga vet vem som talar
 • att ordföranden kompenserar avsaknaden av kroppsspråk genom att ofta ställa klargörande frågor i stil med "hur känner ni övriga?" och "har någon av er ytterligare synpunkter på detta?"
 • att säkerställa att samtliga innan mötet har tillgång till samma skriftliga underlag
 • att begränsa telefonmöten till max 60 minuter.


Telefonmöte som komplement

Om telefonmöte används som komplement till webbmöte eller videokonferens så är det viktigt att se till att samtliga presenterar sig så att telefonmötesdeltagarna verkligen vet vilka som lyssnar. Se också till att telefonmötesdeltagarna inte glöms bort, utan ofta bjuds in i samtalet.

Så här skapar du ett telefonmöte:

Telefonmodell 7940 och 7960:

 1. Tryck funktionsknapp Fler under pågående samtal.
 2. Tryck funktionsknapp Konf.
 3. Slå det tredje numret. Det första numret är då parkerat.
 4. Vid svar, tryck Konf igen och påbörja mötet.
 5. Om det tredje numret inte svarar trycker du på Åter för att prata med den första igen.

 

Kontaktperson: Tom Norrgård