Protokoll

Här publiceras protokoll från kommunfullmäktige, kommunens nämnder, arbetsutskott och bolag från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunkontoret.

Är du intresserad av protokoll som är äldre än de som visas på webbplatsen, kontakta nämndsadministrationen på kommunkontoret. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.  

Miljö- och byggnadsnämnden och socialnämndens arbetsutskott har beslutat att inte publicera sina protokoll på webben med anledning av Personuppgiftslagen (PUL). Kontakta nämndsadministrationen på kommunkontoret om du är intresserad av att ta del av protokollen.  

 

Kontakt

E-post: Vindelns.kommun@vindeln.se
Telefon: 0933-140 00 

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen

Protokoll och föredragningslistor Originalprotokoll förvaras i överförmyndarenhetens arkiv i Umeå.

Personaladministrativa nämnden i Umeåregionen

Protokoll och föredragningslistor från personaladministrativa nämnden. Originalprotokoll förvaras och arkiveras av Umeå kommun.  

 

Kontaktperson: Nämndsadministrationen