Medborgardemokrati

Kommunen vill på olika sätt förstärka den kommunala demokratin och detta görs bl.a. genom att allmänheten har en frågestund på kommunfullmäktige, att kallelser och protokoll finns att läsa på webbplatsen samt att medborgarna har möjlighet att lämna förslag till kommunfullmäktige.

I menyn hittar du information om allmänhetens frågestund, hur kommunala beslut överklagas, medborgarförslag samt protokoll.

Kontaktperson: Lena Sandlin