KIA-systemet

KIA-systemet är kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön

Anmäl en händelse i KIA

Som medarbetare i Vindelns kommun ska du rapportera in tillbud, olyckor, skador och risker via KIA-systemet. Om du lämnar din e-postadress vid anmälan får du löpande information om vad som händer i ditt ärende. Du kan även välja att vara anonym. Klicka på bilden så länkas du till formuläret där du kan göra din anmälan. --->

Se filmen Händelsehantering med KIA

För att förstå hur det går till att göra en anmälan i KIA kan du titta på en kort instruktionsfilm. Det är enkelt att rapportera in en händelse i systemet då det även påminner om den rutin vi vant oss vid sedan tidigare. Klicka på bilden och se filmen Händelsehantering med KIA-systemet (7:50 min). --->

Inloggning för skyddsombud

Som skyddsombud har du läsbehörighet i KIA över händelserna inom ditt skyddsområde. När du loggar in för första gången ombeds du att ange ett nytt lösenord. Ditt lösenord är giltigt i sex månader, sedan uppmanas du att byta lösenord. Ditt lösenord måste innehålla minst sex tecken, får inte vara lika med användarnamnet och inte heller lika med det senaste lösenordet.

För inloggning i KIA - Klicka på bilden. --->
 

Manual för skyddsombud

En förkortad "snabbmanual" är framtagen i syfte att förenkla för dig som skyddsombud. Manualen fokuserar på de områden som är aktuella för dig i ditt arbete. Komplett användarmanual finns tillgänglig när du är inloggad i KIA under knappen "Hjälp" uppe till höger i menyraden. Välj sedan "Manual 1 - Användning av IA" ur listan. <---

Fakta om KIA-systemet

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat det webbaserade systemet KIA (Kommunernas Informationssystem Arbetsmiljö) som stöd för det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Systemet har funnits på marknaden inom industrin sedan 2005 och började användas inom den kommunala sektorn 2012. Se kort presentationsfilm till höger (1:51 min) -->.

Support

Support i KIA samt inloggningsuppgifter ges av HR-avdelningen och Tom Norrgård, tfn 430 44 eller Göran Dahle, tfn 430 07.

Kontaktperson: Tom Norrgård